Portraits

We are all created the same - and yet so very different.

Vi er alle skabt ens – og dog så forskellige.