Narrative images 2

  • English
    Another series of narrative images. These photos are without trick effects, taken with analogue technique. Some, however, have been partially processed digitally.    Dansk
    Endnu en serie narrative billeder. Disse fotos er uden trickeffekter, optaget med analog teknik. Enkelte er dog bearbejdet dititalt.