stereo (sorry - only in Danish)

                              
              

            

          

                       Almindelig sterefoto og anaglyph stereofoto
(dobbelt eksponering)

Om stereo fotografi.

Jeg arbejder også med Stereo fotos.
Her er en lille introduktion til den stereoskopiske teknik.


Mennesket har som bekendt to øjne. Øjnene er forskudt i forhold til hinanden. De ser derfor ikke helt det samme billede. Hjernen stykker disse to billeder sammen til ét. Et tredimensionalt billede. Derfor kan vi opleve verden rumligt, og derfor kan vi bedømme afstande til de genstande, der befinder sig foran os. Hvis vi lukker det
ene øje, kan vi kun se verden i to dimensioner - højde og bredde. Dybden mangler.

 

Et fotografiapparat har kun ét "øje". Det kan ikke gengive virkeligheden rumligt.  I stereo jargonen kaldes almindelige billeder for "fladbilleder", fordi de er flade i modsætning til de 3-dimensionale stereobilleder.

 

                           
                             

                                

          

                            


                   Tidligt stereo kamera

Stereo kameraet.

Idéen bag stereo fotografiet er meget enkel. Mennesket har to øjne. Hvorfor ikke lave et kamera med to objektiver? Hvis afstanden mellem objektiverne svarer til afstanden mellem vore øjne, er det muligt at genskabe et 3 -dimensionalt billede. Når de to billeder er fremkaldt, skal det ene billede ses med det ene øje og det andet billede med det andet øje. Så vil hjernen stykke de to synsindtryk sammen til ét 3-dimensionalt billede.

 

De første stereobilleder blev lavet ved hjælp af to optagelser med samme apparat. Mellem optagelserne blev apparatet forskudt svarende til afstanden mellem vore øjne -  metoden kunne naturligvis kun bruges til stillestående motiver. De første stereokameraer med to objektiver blev udviklet i midten af 1850'erne. Med disse kameraer blev det også muligt at tage billeder af ting i bevægelse.

   
                         
                          Traditionel stereobetragter
 
Stereo betragtere

En ting er af optage et stereoskopisk billede. Noget andet er at få vore øjne til at se billederne på en måde, så hjernen tror, at vi står foran et rumligt motiv.

I gennem tiderne har der været konstrueret et utal af apparater - stereobetragtere eller stereoskoper - til at løse problemet. Men grundliggende består stereoskopet af to linser - en til hvert øje. Linserne skal dels forstørre billedet, dels skille de to billeder fra hinanden, så vore to øjne ser hvert sit billede.

En anden teknik er den såkaldte anaglyph. Her er de to billeder kopieret oven i hinanden, men i hver sin farve - somregel rød/grøn eller rød/blå. Med et par briller, som kun tillader farven fra det ene billede at nå det ene øje, og farven fra den andet billede at nå det andet, kan man opnå en stereo effekt. Anaglyph billederne på denne side kan ses med rød/grønne briller.
Du kan købe anaglyphbriller gennem Stereoskop klubben (se links).                       
 


                      Stereo billede til anaglyph -rød/grønne briller
 


Hvem opfandt stereo fotografiet?

Fotografiets officielle fødselsdag er d. 19. august 1839. På denne dag blev Louis Daguerres epokegørende opfindelse offentliggjort i Frankrig. Men allerede i 1832 skrev den engelske fysiker Charles Wheatstone en afhandling om det stereoskopiske princip. Wheatstone havde også konstrueret et apparat til betragtning af stereoskopiske tegninger. Stereo teknikken blev med andre ord opfundet flere år før fotografiet!

Da Wheatstone hørte om fotografiets opfindelse, bad han sin ven Fox Talbot om at optage to fotografier efter nærmere anvisning. Billederne skulle bruges til stereo betragtning.

 

Fox Talbot var den første fotograf i England. Uden at kende til franskmanden Louis Daguerres arbejde, havde Fox Talbot selv opfundet en fotografisk teknik. Men selvom de to mænd opfandt fotografiet næsten samtidig, fik Daguerre tildelt æren af at være fotografiets opfinder (til Fox Talbots store fortrydelse).  Til gengæld kan Fox Talbot - med Wheatstones hjælp - få æren af at være den første stereo fotograf! 

Stereo kameraer fra min samling. Det ældste er fra slutningen af 1800'tallet, det yngste fra 1980'erne.