Narrative images 2

Arrival Ankomst

View Udsigt

Frost

Amazones

The death of the Sabines Sabinerindernes død

The residents

The old picture Det gamle billede

Her ladyship

evolution

Theater Teater

Young girl with mask Ung pige med maske

Muse with wings Muse med vinger

English
These photos are taken with out any trickery, but still using traditional techniques.

Dansk
Endnu en serie narrative billeder. Disse fotos er uden trickeffekter, men stadig taget ved brug af traditionelle teknikker.